tłumaczenia symultaniczne

Tłumaczenia w kontaktach międzynarodowych – tłumaczenia symultaniczne

Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej można zauważyć dynamiczny przyrost kontaktów międzynarodowych na różnych płaszczyznach: urzędowym, biznesowym, edukacyjnym czy wreszcie związanych z turystyką i emigracją. Wszelkie spotkania, w których uczestniczą przedstawiciele różnych krajów wiążą się z koniecznością znajomością języka Więcej…

Top