Istnieje wiele przeróżnych metod wytwarzania energii. Jedną z najdłużej znanych ludzkości jest wytwarzanie energii przez jej przemiany z innych form. Najczęściej stosuje się przemianę energii mechanicznej w energię elektryczną. W takim przypadku niezbędnych jest kilka elementów, które muszą razem współpracować aby wytworzyć energię. I tak do przetworzenia energii mechanicznej potrzeba turbiny, która następnie napędza generator.

Do napędu turbiny stosuje się parę technologiczną

para technologicznaW generatorze natomiast zachodzi zjawisko indukcji magnetycznej dzięki któremu możliwe jest wytworzenie energii elektrycznej. Każdy z tych procesów jest równie ważny. Na sprawność całego procesu przetwarzania składają się iloczyny sprawności poszczególnych procesów. Skupmy się na samym napędzaniu turbiny, bez którego nie można by wytworzyć potrzebnego momentu do napędzenia wirnika generatora. W większości przypadków do napędzania turbiny wykorzystywana jest para technologiczna. Uzyskuje się ją w wyniku spalania paliw alternatywnych. Wysoka temperatura, która pojawia się w wyniku spalania podgrzewa wodę, która przy odpowiedniej temperaturze przechodzi w postać lotną zwaną parą. Pod odpowiednim ciśnieniem para technologiczna naciska na łopatki turbiny wprawiając je w ruch. Wał turbiny jest sprzężony z wałem, który znajduje się w generatorze. Między wałem turbiny a generatorem może jeszcze występować przekładania mechaniczna, która ma za zadanie zmianę prędkości obrotowej oraz momentu. W generatorze natomiast wytwarzane jest pole elektromagnetyczne dzięki, któremu na zaciskach pojawia się napięcie.

Po podłączeniu odbiornika do źródła napięcia jesteśmy w stanie wywołać przepływ prądu w obwodzie. Przeważnie na wyjściu generatora podłącza się jeszcze transformator, który ma za zadanie przetworzenie napięcia do odpowiedniej wartości. Para technologiczna jest w takim procesie kluczem, który umożliwia wprawienie turbiny w ruch.